Fördelar med titananod

1. Titananoden har en lång livslängd. Inom branschen för kloralkaliproduktion med membranmetod kan metallanoden motstå korrosion av klor och alkali.


2. Det kan lösa problemet med grafitanod och leda anodupplösning, undvika föroreningar av elektrolyt- och katodprodukter och därmed förbättra renheten hos metallprodukter.


3. Strömtätheten kan förbättras. Vid framställning av klor-alkali med membranmetod är grafitanodens arbetsströmtäthet 8A / dm2, och titananoden kan fördubblas till 17A / dm2. På detta sätt, under samma förhållanden som elektrolytisk verkstad och elektrolytisk cell, kan uteffekten fördubblas, produktionskapaciteten för enstaka celler förbättras och effektiviteten för arbetskraftsproduktionen kan förbättras effektivt. Titananod är lämplig för elektrolys med hög arbetsströmtäthet.


4. På grund av användningen av metallanod är kloratelektrolysatorens funktion vid hög temperatur och hög strömtäthet möjlig. Användningen av metallanod kan förbättra strukturen hos elektrolytisk cell, minska förbrukningen av elektrisk energi, påskynda den kemiska reaktionen av hypokloritgasklorat och därmed förbättra produktionsprestandan.


5. Med antagandet av DSA har designkonceptet och driftsförhållandena för saltelektrolysatorn med kvicksilvermetod och membranmetod förbättrats och energiförbrukningen har minskats. De låga överpotentialegenskaperna hos DSA och det enkla avlägsnandet av bubblor på ytan mellan elektroder och elektroder är de viktiga orsakerna till minskningen av spänningen i metallanodelektrolytcellen.

titanium anode

Eftersom titananod har många fördelar gör dess utveckling av kloralkalibranschen stora ekonomiska fördelar, så att den snart kommer att användas i alla delar av världen. Klor-alkali produktionskapacitet, världens cirka 41 miljoner ton / år, användningen av titananod är inte mindre än 70%, titananod är känd som en stor teknologisk revolution i klor-alkali industrin. Därefter har titananod använts i stor utsträckning i många elektrolytiska industrier.


6. Storleken på anoden är stabil och avståndet mellan elektroderna förändras inte under elektrolys, vilket kan säkerställa att elektrolysdrift kan utföras under förhållanden med stabil tankspänning.


7, kan undvika deformation av blyanoden efter kortslutningsproblemet, så kan förbättra den nuvarande effektiviteten.


Titananodens vikt är lätt, kan minska arbetsintensiteten.


9, växla lätt att göra, kan vara hög precision.


10, arbetsspänningen är låg, så energiförbrukningen är liten, kan spara energiförbrukningen, DC strömförbrukning kan minskas med 10% ~ 20%. De huvudsakliga orsakerna till arbetsspänningsdepressionen av titananod: 1) överpotentialen för den aktiva beläggningen av titananod till klor och syre är relativt låg. När saltlösningselektrolys användes för att producera kloralkali hade titananoden en överpotential med låg klorid och vid 1A / cm2 var 140 mV lägre än grafitanoden. 2) kan reducera "bubblaavskärmningseffekten", ytan på metallanodgenererade bubblor är relativt liten, och ut snabbt, så att gasuppblåsningen mellan elektroderna reduceras kraftigt, det ohmiska fallet mellan polerna är cirka 700 mV, bubbeldiameter är cirka 3 mm; 3) minska anodstrukturens motstånd; 4) förkorta avståndet mellan polerna.


På 1960-talet konsumerade världens saltelektrolysindustri cirka 150 miljarder kilowatt el årligen. Efter att ha använt metallanod kunde den spara cirka 300 miljoner kilowatt el per år.


11. Vid produktion av klor-alkali, efter användning av titananod, har produkten hög kvalitet, hög renhet av klorgas, ingen CO2, hög alkalikoncentration, vilket kan spara uppvärmningsånga och energiförbrukning.


12, stark korrosionsbeständighet, kan vara i många korrosiva, speciella krav för det elektrolytiska mediet.


13, kan matrismetall-titan användas upprepade gånger.


14, uppkomsten av metallanod, har användningen av klor-alkali-industrin nyligen framkommit den senaste jonmembranelektrolys teknik för att utforma och uppnå industrialisering.