Användning av implantat Titanium Rod används för ortopediska och titanlegeringar

Implantat Titanium Rod används för ortopedioch titanlegeringar, som en ny typ av legering, är också ett bärarmaterial och används i stor utsträckning inom relaterade områden såsom implantat av lemmar, alternativa funktionella material, tandvård och medicinsk utrustning. Titan och titanlegeringar kännetecknas av god korrosionsbeständighet, hög specifik hållfasthet, låg elastisk modul, utmattningsbeständighet och god biokompatibilitet. Bland dem gör funktionen av god biokompatibilitet att den har unika fördelar jämfört med andra metaller, så det har varit allmänt gynnat inom det medicinska området. Men på grund av dess låga slitstyrka och processprestanda är det fast beslutet att förbättra det. Förbättringsarbete pågår också.

Titan har god affinitet med mänskliga bindväv och benepitelvävnader, och dess utmärkta mekaniska egenskaper återspeglar också dess fördelar i medicinska legeringar. Och på grund av dess låga densitet, låga vikt, goda korrosionsbeständighet och bekväma slitage är titan allmänt gynnad som protes (implantat). Dessutom, efter ytbehandling av titanproteser, ökar den estetiska prestandan, vilket kan tillgodose allmänhetens&# 39: s krav på skönhet och ge människor en visuell njutning.

Enligt relevanta litteraturrapporter lider cirka 100 miljoner patienter i världen av knä- och armleder och andra relaterade inflammationer varje år och ersättningskirurgi är absolut nödvändigt. Därför ger titanlegeringar med utmärkta ersättningsfunktioner goda nyheter. Jämfört med keramik, rostfritt stål och andra material är titanlegeringens elastiska modul närmare den hos mänskligt ben, och den har fler fördelar i modulstorlek. Därför används titanlegeringar i stor utsträckning vid korrigering av ankel- och armbågsfogar. Dessutom kan porösa titanlegeringsmaterial göra protesen biologiskt aktiv och hjälpa läkning av lårbenshuvudet; ytan av titanlegering har bra biokompatibilitet och kan framkalla bencellstillväxt, så det är mycket berömt av kliniker, ortopedtexperter etc.

Implant Titanium Rod Used For Orthopedic

Implantatrenoveringar, titan och titanlegeringar har följande fördelar som restaurationer av implantat :.

①Höghållfasthet, god kemisk stabilitet och biokompatibilitet;

OnIntoxiskt, ingen skada på människokroppen;

③ Låg elasticitetsmodul, mer matchning med mänskliga ben;

Elastic Funktionen hos minneslegeringens elasticitet och formåterställning. Sammanfattningsvis återspeglas tillämpningen av titan i skalreparation främst i: användningen av titannät kan reparera defekten i skallen. Användning i mänskliga hjärt-kärlsjukdomar