Tillämpning av ny titananod i hydrometallurgi (1)

1. Hydrometallurgisktitan anod

Inom den hydrometallurgiska industrin (Cu, Ni, Co, Zn, Pb, Mn, etc.) används titanelektroder främst inom elektrolytisk extraktion av metaller i kloridsystem, sulfatsystem och blandade klorid- och sulfatsystem. De viktigaste titanelektrodprodukterna inkluderar ädelmetallbelagda titanelektroder, blydioxid titanelektroder och så vidare.

2. Ädel metallbelagd titanelektrod

Den ädla metallbelagda titanantoden består av blandade metalloxider (IrO2, Ta2O5 osv.). Denna blandade oxid kan avsevärt minska cellspänningen under elektrovinning kopparreaktionsprocessen, som har uppenbara energibesparande effekter, lång livslängd och aktiv lagerförlust. Efter att ha levt kan det återbelackas och substratet kan återanvändas. Inom hydrometallurgi används det främst i elektrovinning koppar, elektrovinning kobolt, elektrovinning kobolt, etsningslösning återhämtning, etc.

Tekniska villkor för elektrovinning av koppar:

1. Svavelsyra: 130 ~150g/L;

2. Cu2+: 40 ~60g/L;

3. F-:<>

4. Fejoninnehåll:<>

5. Cl-:<1g>

6. Oljehalt:<>

7. Strömtäthet:<400a>

8. Temperatur:<>

9. Elektrodform: nät/bräda;

10. Livslängd: kontinuerligt arbete, livslängd upp till 2 år.

3