Forskning om applikationsprestanda för svetsade titanrör istället för sömlösa titanrör

På grund av det låga utbytet av det sömlösa röret av titan , den långa produktionscykeln och de höga kostnaderna, och produktionsprocessen för rent titansvetsat rör är kort, produktionskostnaden är låg och produktionseffektiviteten är hög, kraftigt utveckla tunnväggssvetsade rör blivit en trend i rörproduktion idag. I Japan, Europa och USA ersätts gradvis tunnväggiga sömlösa rör av titan och titanlegering med titansvetsade rör, som används i kondensatorer och kondensatorer i kustkraftverk och kärnkraftverk, vilket inte bara förbättrar värmeväxlingseffektiviteten , men förbättrar också kondens. Kondensorns och kondensorenhetens livslängd är betydande ekonomiska fördelar.

Den här artikeln testar expansionsprestanda, tryckbeständighet och utmattningsbeständighet hos rena titansvetsade rör, testar deras applikationsprestanda och jämför och analyserar ovanstående egenskaper hos sömlösa titanrör för att ge en referens för deras tillämpning.

titanium seemless tube

Tryckkapacitetstest

一 Syftet med detta test är att testa tryckbärande kapacitet och sprängtryck hos titansvetsade rör och att jämföra det med sömlösa titanrör.


3.1 Testmetod

Baserat på beräkningen av stabilitet under draghållfasthet skars ett rör med samma längd för ett hydrostatiskt test. På grund av det höga testtrycket kunde inte trycket på en normal behållartestvattenpump uppfylla kraven. Blästringstestbänken som användes vid utvecklingen av en högtrycksgascylinder användes.


3.2 Testprocess och resultat

(1) Vattentrycket höjdes först till det maximala konstruktionstrycket på 35 MPa inom det definierade området för tryckkärlet, trycket bibehölls i 3 minuter, och därefter släpptes trycket, och inga sprickor inträffade i det titansvetsade röret och det sömlösa titanröret.


3.3 Burstest

Efter att trycket har rensats, förstärks vattenpumpen igen tills röret är skadat.

Sprängningstrycket hos det titansvetsade röret är 61,76 MPa, en liten spricka uppträder i den längsgående svetsen på det titansvetsade röret, och vattnet i röret spricker ut från svetsen. Sömlöst titanrör: Sprängningstrycket är 68,10 MPa, en stor spricka uppträder i röret på rörets tryckmonteringsplugg, vattnet i röret spricker ut från rörets och pluggens fog och det sömlösa röret har inte varit skadad.


Värmeväxlare av titanrör, kondensatorer, kondensatorer etc. orsakas av vätskeinducerade vibrationer på skal-sidan under användning, vilket orsakar virvel, skrav, elastisk excitation och akustisk resonans av olika vätskor. Dessa vibrationer kombineras för att bilda allvarliga vibrationer. Som ett resultat träffar röret kontinuerligt baffeln, vilket orsakar att röret skärs och penetreras av baffelens kant, och anslutningen mellan röret och rörarket dras till läckpunkten. Därför utförs trötthetsvibrationstester på titansvetsade rör och sömlösa titanrör, och utmattningstiderna för titansvetsade rör och sömlösa titanrör räknas under samma förhållanden för att avgöra om användningen av titansvetsade rör istället för sömlösa titanrör har en påverkan på utrustningens livslängd.

(1) Utvidgning av det svetsade titanröret: Vid samma expansionstryck är utdragningskraften hos det svetsade titanröret 2,5-3,1 MPa större än det för sömlösa titanrör. Efter expansionssvetsning av det svetsade titanröret kombineras det med expansionsverktyg. Tätare, bättre tätning.

(2) Det svetsade titanröret tål det maximala konstruktionstrycket på 35 MPa inom det definierade området för tryckkärlet och håller trycket i 3 minuter utan läckage.

(3) Titansvetsat rör och sömlöst titanrör med frekvens 30.