Det anmärkningsvärda kännetecknet för industriellt titanplåt

Den betydande egenskapen hos industrielltitanplåtär dess starka korrosionsbeständighet, vilket beror på att dess affinitet till syre är särskilt stor, kan den generera ett lager av tät oxidfilm på dess yta, vilket kan skydda titan från mediekorrosion. Därför har titan i sura, alkaliska, neutrala saltlösningar och oxidationsmedier en mycket god stabilitet än det befintliga rostfria stål och andra icke-järnmetaller korrosionsbeständighet är bättre. Användningsområdet för industriell titanplatta är mycket brett. För närvarande har industriell titanplatta inte bara en mycket viktig tillämpning inom flyg- och flygindustrin utan har också använts i stor utsträckning inom kemisk industri, petroleum, lätt industri, kraftproduktion och många andra industrisektorer.

titanium sheet for sale

En signifikant egenskap hos titanplattan är stark korrosionsbeständighet, vilket beror på att dess affinitet till syre är särskilt stor, den kan generera ett lager av tät oxidfilm på ytan, kan skydda titan från mediekorrosion. Titan kan bilda passiverande oxidfilm på ytan i de flesta vattenlösningar. Därför har titan i sura, alkaliska, neutrala saltlösningar och oxidationsmedier en god stabilitet än det befintliga rostfria stålet och andra vanliga icke-järnmetaller korrosionsbeständighet är bättre, och även jämfört med platina skönhet. Därför används titan i stor utsträckning i en mängd kemiska reaktionskärl, material för värmeväxlingsutrustning och antikorrosionsfält, men nackdelen är hög kostnad. Detta problem är särskilt framträdande när det används som konstruktionsdelar. Titanstålkompositplatta som produceras med explosionskomplexmetod har inte bara korrosionsbeständigheten hos titan utan också styrkan och plasticiteten hos vanlig stålplåt som strukturella delar. Det som är särskilt viktigt är att kostnaden har minskat kraftigt. Med den kontinuerliga utvecklingen av utrustningstillverkningsteknologi i Kina kommer tillämpningsområdet för titanstålkompositplattmaterial att utvidgas ständigt.