Datainsamling i processkontroll av gjutning av titanplattor

Datainsamling av gjutningsprocesskontroll av titanplattor. De flesta av uppgifterna samlas in av den aktiva basnivån och skickas till processmaskinen via nätverket, som också innehåller en del manuell inmatningsdata. Det finns fyra typer av data:

titanium plate

1) Originaldata, såsom omvandlare av titanplattgjutning, titanvattentemperatur, komponent, sammansättning etc.


2) Data under och efter behandling, såsom cirkulerande argon, ugnsgaskomposition, avgasvolym och temperatur för RH-vakuumbehandlingsutrustning för gjutning av titanplattor, och temperatur och sammansättning av titanvatten efter behandling.


3) Obligatoriska data för matematisk modell- och färdighetsredovisning, inklusive manuella inmatningsdata.


4) Uppgifter som behövs för att skriva ut rapporten.


Det finns två typer av datainsamling och bearbetning: fast cykel och icke-fast cykel. Datainsamling och bearbetning av en fast period utförs för omedelbar värdesamling efter att data har samlats in och behandlats under en period av 1 min eller mindre. Den omedelbara värdebortkopplingen inkluderar övervakning av utseende defekt, utjämning, termoelement brytlinje inspektion och inmatning bortskaffande, enhetsdata ändring av mätområdet och ultra-låg upptäckt, etc., och det görs till ackumulerade filer, momentant värde filer, minut serier filer osv. Datainsamlingen och behandlingen av en ostadig period initieras av en signal eller inställning för processavbrott och behandlas på ett sätt som liknar ett kortvarigt värde.