Utvecklingsegenskaper för bearbetningsteknik av titanlegeringsmaterial och titanprodukter

På grund av de höga tillverkningskostnaderna för titanlegering , för att minska kostnaderna, är konkurrenskraften för titanlegering på hela marknaden för metallmaterial till ett lägre pris. Titan anses allmänt ha överlägsna egenskaper jämfört med andra material, men priset avskräcker ofta konsumenterna, särskilt biltillverkare. Utseendet på titanlegering av hög kvalitet och låg kostnad kommer säkert att bidra till populariteten och appliceringen av titanlegering.

Från perspektivet på inhemsk och utländsk applikationsstatus och utveckling av titanbehandlingsteknologi kommer plastbearbetningstekniken för titan och titanlegering att utvecklas i följande riktningar i framtiden:

titanium alloy for sale

1) hög prestanda, det vill säga utveckling av legeringar med högre servicetemperatur, högre specifik hållfasthet, högre specifik modul, bättre korrosionsbeständighet och slitstyrka.


2) multifunktion, det vill säga utveckla titanlegeringar med olika specialfunktioner och ANVÄNDNINGAR, såsom hög dämpning, låg expansion, konstant motstånd, hög resistens, anti-elektrolytisk passivering och vätgaslagring, formminne, superledningsförmåga, lågmodul biomedicinsk och andra titanlegeringar, och ytterligare utvidga tillämpningen av titan och titanlegeringar.


3) fördjupa forskningen om traditionella legeringar, förbättra de praktiska egenskaperna hos befintliga legeringar och utöka tillämpningsområdet för traditionella legeringar genom förbättring av utrustning och teknik.


4) avancerad bearbetningsteknik och stor kontinuerlig bearbetningsutrustning antas för att utveckla kontinuerlig bearbetningsteknik, direktvalsningsteknologi, kallformningsteknologi och nätetätformningsteknologi för att förbättra produktionseffektivitet, utbyte och produktprestanda för titanlegering.


5) minska kostnaderna, utveckla legeringar som innehåller inga eller nästan inga ädelmetallelement och lägga till billiga element som järn, syre och kväve, och utveckla titanlegeringar som är lätta att bearbeta och forma, enkla att skära och billiga för legeringselement och förälderlegeringar. Utveckling av titanlegering, användning av förbjudna material, förbättra återvinningen och användningen av förbjudet titan. Detta är särskilt viktigt för att minska kostnaderna för civil titanlegering.


6) använda avancerad datorteknologi för att simulera deformations- och bearbetningsprocessen för arbetsstycket, förutsäga utvecklingen av metallmikrostrukturen och till och med förutsäga de mekaniska egenskaperna hos produkten (sträckhållfasthet, draghållfasthet, töjning, hårdhet, etc.). Och designa eller förbättra formar och verktyg; Analysera och bearbeta testresultat, minska testvolymen, förbättra arbetseffektiviteten, minska utvecklingskostnaderna.