Tillverkning och karakterisering av Nickel Wire Hot Elektrode

Tillverkningsprocess av elektroder: Gör först elektrodsubstratet och sedan prata om nickeltråden fixerad till PCB och slutligen använda AB

Tätningsmedlet appliceras jämnt på alla områden utom nickeltråden och torkas sedan och stelnar i en ugn.

nickel wire

Motståndstemperaturskoefficienten för metalltråden inom 100 ℃ är en viss konstant, så det här experimentet använder "metod för mätning av motståndstemperatur"

Karaktärisera temperaturen på nickeltrådens heta elektrod och få förhållandet mellan kvadratet på värmeströmmen för nickeltråden och temperaturökningen

Under rumstemperatur 20 ℃ kan temperaturen på den nickeltrådas heta elektroden öka med 80 ℃ under uppvärmningsström.

Det har bättre reproducerbarhet, och temperaturökningsvärdet är i enlighet med den teoretiska formeln för elektrodtemperatur enligt Sun [3] et al.

De beräknade temperaturökningsvärdena för nickeltrådarna under olika värmeströmmar är i god överensstämmelse.