Orsaker och påverkande faktorer för svetssprickor i titan och titanlegeringsmaterial

Svetsning av titan och titanlegering har mycket stränga skyddskrav. När svetsens kolhalt är 0,55% försvinner svetsens plastitet nästan och blir ett mycket sprött material. Föreskrifter för svetsning av titan, kolhalten i basmaterial i titanlegering är inte högre än 0,1% av svetsens kolinnehåll överstiger inte kolmaterialet i basmaterialet.

titanium product

Det finns många element i titanlegering, som har en inverkan på de fysiska egenskaperna hos titan, bland vilka kol är en vanlig förorening i titan och titanlegering. När kolhalten är under 0,13%, är kolet djupt i titan i titan, svetsstyrkan begränsas något, plasticiteten minskas något, men inte lika stark som effekten av syre och kväve. När emellertid kolhalten i svetsen ökas ytterligare ökar mängden retikulär TiC i svetsen med ökningen av kolhalten, vilket resulterar i en kraftig nedgång i svetsens plasticitet, och sprickan är benägen att visas under verkan av svetsspänning.


1. Påverkan av kol

Titan- och titanlegeringar är relativt stabila men i svetsprocessen vid rumstemperatur. Flytande droppar och poolmetaller har en stark absorption av väte, syre och kväve, och i fast tillstånd har dessa gaser verkat på dem. Med ökningen av temperaturen ökade också förmågan hos titan och titanlegering att absorbera väte, syre och kväve avsevärt. Cirka 250 began, började titan att absorbera väte, från 400 ℃ började absorbera syre, från 600 ℃ började absorbera kväve, dessa gaser absorberas, kommer direkt att orsaka svetsfogar försprödning, vilket påverkar svetskvaliteten på de mycket viktiga faktorerna.


2. Väteeffekt

Den främsta orsaken är att med ökningen av vätebombens innehåll är väte den allvarligaste faktorn som påverkar de mekaniska egenskaperna hos titan. Förändringen av väteinnehållet i svets har den viktigaste effekten på svetspåverkan. Flingan eller nålliknande TiH2 som fälldes ut i svetsen ökade. TiH2-hållfastheten är mycket låg, så det chip- eller nålliknande HiH2-åtgärdsexemplet är hack och den kombinerade slagprestandan reduceras betydligt. Effekten av förändringen av väteinnehållet på ökningen av styrka och minskning av plasticiteten är inte uppenbar.


3. Påverkan av syreinnehållet

Svetsens hårdhet och draghållfasthet ökade uppenbarligen och svetsens syreinnehåll ökade linjärt med ökningen av syrehalten i argon. Plastisiteten reduceras avsevärt. För att säkerställa funktionen hos svetsfogar bör oxidation av svetsfog och svetsvärmepåverkat område strikt förhindras under svetsprocessen.


4. Effekten av kväve

Kväve och titanplatta spelar en dramatisk roll vid temperaturer över 700 ℃. Dessutom är graden av gittersked som orsakas av bildandet av en fast lösning mellan kväve och titan allvarligare än den som orsakas av samma mängd syre. Därför är kväve mer betydelsefullt än syre när det gäller att förbättra draghållfastheten och hårdheten hos svetsfogar i industrirena titan och minska plastegenskaperna hos svetsfogarna. När kväveinnehållet i svetsen är mer än 0,13%, knäcks svetsen på grund av för sprödhet.