Hur mycket vet du om titanarmbågar?

Detitanarmbågeär gjord av titan. Till exempel är krominnehållande titan ett av de viktiga högkvalitativa materialen för titanbågar. Krominnehållande titan kombinerar mekanisk styrka och hög töjbarhet, lätt att bearbeta och tillverka komponenter och kan tillgodose behoven hos arkitekter och konstruktionsdesigners. Till skillnad från vanliga järnrör reagerar det med syre i atmosfären men bildar en oxidfilm på ytan. Tyvärr kommer den bildade järnoxiden att fortsätta att oxidera så att korrosionen fortsätter att expandera och så småningom bilda porer. Även om elektroplätering eller oxidationsresistenta metaller (som zink, nickel och krom) kan användas för galvanisering för att säkerställa ytan, som känt, är detta skydd bara en tunn film och kommer inte att hålla länge.

Ansi Asme B36 19 Titanium Elbow

Korrosionsbeständigheten hos titan beror på legeringselementen i stålet. Krom är grundelementet för att få korrosionsbeständigheten hos titanbågar. När kromhalten i stålet når cirka 1,2% kommer krom och syre i det frätande mediet att bilda en mycket tunn oxidfilm (självpassiveringsfilm) på stålytan för att förhindra ytterligare korrosion av stålmatrisen. Armbågar har olika produktionsprocesser och processer. Under bearbetningen måste de produceras och bearbetas under vissa förutsättningar. Vissa problem måste ägnas uppmärksamhet vid bearbetning av armbågar med olika egenskaper. Ta legeringsarmbågen som ett exempel. Om en armbåge med stor radielegering används bör stålrörsspecifikationen väljas först, rörmaterialet bör föreslås och sedan bör högkvalitativ produktion av stålrör väljas.

Legeringsarmbågen har en viss expansionshastighet. Enligt teoretisk beräkning är expansionstakten i allmänhet mellan 33% och 35%, och den skjuts tillbaka. Expansionshastigheten för en kort radie på 219 mm är vanligtvis 50%. Efter att råvarorna har valts, bör materialet skäras enligt legeringens armbågsspecifikationer och krökningsradien bör övervägas. Till exempel kan en 90-graders armbåge bearbetas genom att beräkna skärlängden från dess krökning. Skär sedan av med längden som linjal. Uppvärmningsmaterial. Eftersom vissa armbågar kan vrickas om de inte hanteras ordentligt är detta inte tillåtet.

Förutom krom innefattar titanarmbågar som vanligtvis används legeringselement nickel, molybden, titan, niob, koppar, kväve, etc. för att uppfylla kraven för olika användningsområden för strukturen och funktionen hos titanarmbågar.

Även om titanarmbågs titanmaterial har viss korrosionsbeständighet (oxiderande syra, organisk syra, kavitation), värmebeständighet och slitstyrka, används det ofta inom olika områden för rörledningskonstruktion. Emellertid gör titan dess svetsbarhet otillfredsställande. Vid installation och användning måste vi vara uppmärksamma på svetsprocessen, värmebehandlingsförhållandena och valet av lämpliga elektroder. Detta kan utnyttja fördelarna med titanarmbågar till fullo.