Installationssekvens av stansvetsning av titanflänsar

Butt svetsningtitanflänsär ett slags rörfäste, hänvisar till flänsen med en hals och en rund rörövergång och svetsad med röret. För att du ska kunna använda produkten bättre, följer följande först för att introducera installationssekvensen för svetsning av titanfläns.

titanium flange supplier

1. Först och främst i samband med svetsning av titanfläns innan anslutning av rörfäste i rostfritt stål på insidan och utsidan.


2. Titanflänsarna med räfflade ringar ska installeras på rören för att anslutas efter behov.


3. Rörets portplan ska poleras. Efter att den har polerats ska den vara lodrätt och plan, och det får inte finnas några hål, stötar eller deformationer. Dessutom ska rörmynningen avrundas med specialverktyg.


4. En annan enkel metod är att använda den färdiga produkten för att flänsa det korta röret och sedan svetsa det på röret.


5. I flänsen med spårring inbäddad i de båda sidorna av den goda O-gummitätningsringen rostfri tätningsring. Det inre hålet i tätningsringen är detsamma som rörets innerdiameter.


6. Flänshålet ska anslutas med bultar och bultenheten ska dras åt symmetriskt.


7. Vid åtdragning av svetsning av titanfläns bör du vara uppmärksam på att göra varje fog, allt för att nå önskad specifikation.