Introduktion av titanfläns

Vad är en titanfläns?

Titanfläns är tillverkad av järnfri titan av titan eller titanlegering för att göra en rör- och röranslutna delar, anslutna till rörets ände. Titanfläns med hål, bultar för att göra de två flänsen täta. Packning mellan flänsar. Flänsad rörmontering avser rörbeslaget med fläns (fläns eller fog).

ti alloy forged flanges

Det kan bestå av gängade anslutningar eller svetsar. Flänsförbandet består av ett par flänsar, en packning och ett antal bultar och muttrar. Packningen placeras mellan tätningsytorna på två flänsar. Efter att muttern har dragits åt når det specifika trycket på packningens yta ett visst värde, och deformationen sker. Packningens yta är fylld med ojämna delar på tätningsytan för att säkerställa den täta anslutningen.


Enligt strukturen finns flatsvetsad titanfläns, rumpsvetsad titanfläns, gängad titanfläns och blind titanfläns.


2. Produktspecifikationer: producera olika specifikationer enligt flänsstandarder eller producera icke-standardflänsar specificerade enligt ritningar från kunder.


Produktionsmetoder: fri smide, munsmide, precisionssmide och svetsning


Detektionsmetoder: Röntgendetektering, färgdetektering, feldetektering, hydrauliskt test och andra tester kan utföras i enlighet med kundens behov.


Material


TA1 / Gr1, TA2 / Gr2, TC4 / Gr5, Grade9, Grade11, Grade12, titanfläns.


Prestandaegenskaper

Titan är en ny typ av metall. Dess prestanda är relaterad till innehållet av kol, kväve, väte, syre och andra föroreningar. Generellt sett har det följande egenskaper:


1. Hög intensitet

Densiteten hos titanlegering är i allmänhet cirka 4,51 g / cm3, vilket endast är 60% av stålens. Densiteten för ren titanlegering är nära den för vanligt stål. Vissa höghållfasta titanlegeringar överstiger styrkan hos många legeringsstrukturer. Därför är den specifika styrkan (styrka / densitet) hos titanlegering mycket högre än för andra metallkonstruktionsmaterial.


2. Hög värmeintensitet

Titanlegering kan bibehålla den erforderliga styrkan vid medium temperatur och kan arbeta under lång tid på 450 ~ 500 ℃.


3. Bra korrosionsbeständighet

Korrosionsbeständigheten hos titanlegering är bättre än för rostfritt stål eftersom den fungerar i fuktig atmosfär och havsvattensmedium. Det är särskilt motståndskraftigt mot grop, syrakorrosion och spänningskorrosion. För alkali, klorid, klororganiska varor, salpetersyra, svavelsyra har utmärkt korrosionsbeständighet.


4. Bra prestanda vid låg temperatur

De mekaniska egenskaperna hos titanlegering kan bibehållas vid låg temperatur och ultra-låg temperatur. Titanlegeringar med god låg temperaturprestanda och mycket låga frigöringselement, såsom TA7, kan fortfarande bibehålla viss plastisitet vid -253 ℃. Därför är titanlegering också ett viktigt strukturellt material med låg temperatur.


5. Hög kemisk aktivitet

Titan har stor kemisk aktivitet och har starka kemiska reaktioner med O, N, H, CO, CO2, vattenånga, ammoniak och så vidare i atmosfären. När kolhalten är större än 0,2%, bildas hård TiC i titanlegering. När temperaturen är hög, bildas den hårda TiN-ytan genom verkan med N. Vid över 600 absor absorberar titan syre för att bilda ett härdat skikt med hög hårdhet. När väteinnehållet ökar, bildas också försprödningsskiktet. Ytdjupet för hårt och sprött som orsakas av absorptionen av gas kan uppgå till 0,1 ~ 0,15 mm, och härdningsgraden är 20% ~ 30%. Den kemiska affiniteten hos titan är också stor, lätt att producera vidhäftning med friktionsytan.


6. Låg värmeledningselasticitet

Den termiska konduktiviteten för titan = 15,24 W / (mK) är ungefär 1/4 den för nickel, 1/5 den för järn och 1/14 den av aluminium, medan den termiska konduktiviteten för olika titanlegeringar är ungefär 50% lägre än det av titan. Den elastiska modulen av titanlegering är ungefär 1/2 av stålens, så att dess styvhet är dålig och lätt att deformeras.