Är titanplåt korrosionsbeständig?

Prestanda för vilket material som helst är mångfacetterat,titanplåtkorrosionsbeständighet är densamma, endast i en viss miljö, korrosionsbeständighet.

titanium sheet for sale

Exempelvis beror korrosionsbeständigheten hos titan huvudsakligen på bildandet av en extremt tunn oxidfilm på ytan, så den är inte resistent mot starka reducerande syror. I april 2011 offentliggjorde titanindustrins framsteg ett papper med titeln" korrosionsmekanism för titanlegering och utvecklingsstatus för korrosionsbeständig titanlegering" av det nationella forskningscentret för sällsynta metaller och haiyuan junjun, vilket bevisade genom experiment att: GG-quot; alla medier som kan förstöra passiveringsfilmen av titan är korrosionsbeständiga medier. Dessa medier är huvudsakligen starkt reducerande syra och vattenfri stark oxidant. Den består huvudsakligen av fluorvätesyra, difluorosilicsyra, fluorerad föreningslösning, HC1 med en koncentration av mer än 3% och H 2 SO 4 med en koncentration på mindre än {{6 }}%, kokande myrsyra utan gas, kokande koncentrerad aluminiumklorid, fosforsyra, oxalsyra, torr klorgas, rökande salpetersyra, etc." .