Viktiga faktorer som påverkar nickelpriserna

1. ekonomisk utveckling hemma och utomlands. Utvecklingen av makroekonomi påverkar nickelförbrukningen. När ekonomin utvecklas snabbt främjar den tillväxten av nickelförbrukning; långsammare ekonomisk utveckling eller lågkonjunktur har lett till en minskning av nickelförbrukningen i vissa branscher, vilket i sin tur påverkar nickelförändringar. Två viktiga indikatorer, den ena är BNP och den andra är tillväxttakten för industriproduktionen.

Ni200 Ni201 Nickel Plate

2.Import- och exportpolitik mitt lands&# 39: s nickelresurser är bristfälliga och samtidigt är konsumtionen mycket hög. När det gäller nickelimport och exportpolitik har därför import alltid uppmuntrats, export är begränsad och företag uppmuntras att utveckla och investera i lateralt nickelmalm utomlands. För närvarande finns en importtull på 1% och berörda avdelningar förhandlar om att avbryta den, medan exporttullsatsen har bibehållits på 15%. Dessutom har vårt land, som en stor exportör, alltid varit en viktig drivkraft för mitt lands&# 39: s ekonomiska tillväxt som en av trojkorna. Därför har det oundvikligen medfört många handelsfriktioner. Antidumpningsundersökningar i Sydostasien, Amerika, Europa och andra platser har haft en betydande inverkan på mitt lands&# 39: s rostfria stålindustri och indirekt påverkat nickelförbrukningen.

3. Produktionskostnad Produktionskostnad är grunden för mätning av råvaruprisförändringar. När priset på nickel under lång tid är lägre än produktionskostnaden kommer det att orsaka att gruvor och flodsmältningsföretag begränsar produktionen och försäkrar priset och därmed bildar ett nytt förhållande mellan utbud och efterfrågan på marknaden. Kostnaden för nickel är huvudsakligen koncentrerad till sammansättningen av nickelkoncentrat, bränsle- och kraftkostnader, arbetskraftskostnader, tillverkningskostnader och andra kostnader. Prisförändringen på nickelkoncentrat är den viktigaste faktorn.