Egenskaper och princip för titanlegeringsfläns

Titanflänsmed hål kan titanstandarddelar ansluta två titanflänsar. Titanpackningar används för att täta titanflänsarna. Titanflänsade rörbeslag avser titanrörsbeslag med flänsar (flänsar eller kopplingar).

Titanium flange for sale

Titanflänsrörsbeslag kan gjutas eller gängas anslutning eller svetsning. Flänsanslutningen består av ett par titanflänsar, en titanpackning och flera titanbultar och muttrar.


Titanpackningen placeras mellan tätningsytan på två titanflänsar. Efter åtdragning av titanmuttern når det specifika trycket på ytan av titanpackningen ett visst värde och genererar deformation och fyller den ojämna platsen på tätningsytan för att göra titanflänsanslutningen tätt utan läckage.