Svetsprocess av titan och titanlegeringsplatta

Vid tillverkning av titanplattutrustning, desto mer vanligt är smältsvetsningen, dess process är i allmänhet: skärning eller förberedelse av materialspår - utom väte - ytrengöring - fastspänning av arbetsstycket - svetsning - svetsinspektion.

titanium plate of China

Påfyllningsmetall är svetstråd, dess diameter är i allmänhet 1 ~ 3 mm. När tjockleken på fusionssvetsning är relativt tjock (i allmänhet mer än 3 mm), behöver icke-smältande elektrodsvetsning svetstråd, är själva smältelektrodsvetselektroden svetstråd. Skärmningsgasen är vanligtvis argon och ren argon (Ar> 99,99%) med sin daggpunkt under -60 ℃. Heliumgas används ibland endast i den djupa svetspositionen.