Egenskaper hos titan- och titanlegeringstråd

Titan- och titanlegeringstrådhar många utmärkta egenskaper, främst återspeglas i följande aspekter:

titanium wire for sale

1. Hög intensitet. Titanlegering har mycket hög hållfasthet, dess draghållfasthet är 686-1176mpa, och densiteten är bara ca 60% av stål, så den specifika styrkan är mycket hög.


2. Hög hårdhet. Hårdheten hos titanlegering (glödgat tillstånd) är 32-38 HRC.


3. Låg elastisk modul. Den elastiska modul av titanlegering (glödgad) är 1.078 × 10-1.176 × 10MPa, vilket är ungefär hälften av den av stål och rostfritt stål.


4. Utmärkt hög och låg temperatur prestanda. Vid hög temperatur kan titanlegering fortfarande upprätthålla goda mekaniska egenskaper, dess värmebeständighet är mycket högre än aluminiumlegering, och arbetstemperaturområdet är brett, den nuvarande nya värmebeständiga titanlegeringsarbetstemperaturen kan nå 550 till 600 °C; Vid låg temperatur ökar styrkan hos titanlegering jämfört med vid rumstemperatur, och den har god seghet. Vid -253°C kan titanlegering vid låg temperatur bibehålla god seghet.


5. Stark korrosionsbeständighet hos titantråd. Titan i luften under 550 ° C, kommer ytan snabbt bilda tunn och tät titanoxid film, så i atmosfären, havsvatten, salpetersyra och svavelsyra och andra oxiderande media och stark alkali, dess korrosionsbeständighet är bättre än de flesta rostfritt stål.