Krav för ytkvalitet på titanplattor

Ytan påtitanplåtska vara ljusa och rena och visar den naturliga färgen på metall. Panelerna får levereras på en sandblåst yta.

titanium sheet for sale

Titanplattans yta tillåts ha svag dimhet och lokalt vattenspår. Lokala defekter är tillåtna, högst hälften av tjocklekstoleransen för repor, fördjupning, gropar och andra defekter, men minsta tjocklek ska garanteras.


Ytan på titanplattan får inte ha sprickor, skalning, oxidation, vikning, metall- och icke-metallinföring och andra makrodefekter och spår av alkali-tvätt.


Titanplattan får rensa den lokala defekten längs rullningsriktningen, men plattans tjocklek efter borttagningen är inte mindre än den minsta tillåtna tjockleken.


Dessutom bör titanplattan inte läggas i lager.