Hur väljer och kontrollerar deformationsmängden i smältprocessen av titanlegeringstång?

Titanstång och titanlegeringsstång har grovt spannmål och dålig processplastisitet. Vanligtvis värms göt före smidning över fasändringspunkten och huvuddeformationen är klar i zonen. Eftersom deformationsmotståndet är lågt och plasticiteten är hög vid denna temperatur, kan stor deformationskvantitet antas för att förbättra smidans permeabilitet, mer fullständigt bryta gjutstrukturen och samtidigt öka produktiviteten och minska förbrukningen.

titanium alloy bar

Övningen har visat att: när den totala deformationen av götet når 70% ~ 80% (det vill säga smidningsförhållandet når 3,5 och 5), smides götet med lämplig deformationshastighet inom den specificerade deformationstemperaturen, den tjocka gjutstrukturen är i princip brutet, och den relativt enhetliga och fina fiberstrukturen erhålls, och draghållfastheten och plasticitetsindexen förbättras. Men för att få bättre prestanda, behöver du fortfarande smide bearbetning. När deformationen av gjutgöt är för låg kan gjutstrukturen inte brytas effektivt och gjutprestandan är dålig, vilket direkt påverkar produktens prestanda vid vidare bearbetning. Figuren nedan visar det lämpliga deformationsområdet för titanlegeringsstång som används i Kina för varje uppvärmning.