Titan anod för central luftkonditionering cirkulerande vattenrening

Elektrolystekniken för att behandla storskaligt cirkulerande vatten har tillämpats, och dess princip är följande:

Genom den elektrokemiska reaktionen i DC-elektrolysprocessen uppnås effekterna av avkalkning, sterilisering, algavlivning och antikorrosion. Under elektrolys genomgår katoden väteutvecklingsreaktion för att generera hydroxidjoner. En stark syramiljö genereras i katodområdet. Kalcium- och magnesiumjoner i vattnet fälls ut och klibbar vid katodens yta. Därefter omvandlas katoden till enAnodgenom den ledande elektroden, eller mekaniskt skrapad för att göra katodens yta fastsatt. Föremålet föll av och togs bort. När koncentrationen av kalcium- och magnesiumjoner är lägre än jämviktskoncentrationen i utfällningslösningen, kommer kalciumkarbonatskalan på rörledningens yta och värmeväxlaren att fortsätta att lösas upp, för att uppnå en fullständig systemavkalkning.

I elektrolysreaktionen använder de viktigaste delarna, katoden och anoden, i allmänhet titan med god korrosionsbeständighet som substrat och är belagda med MMO-ädla metalloxider. Anoden producerar klor- och syreutvecklingsreaktioner, aktivt syre, aktivt klor och fria Ämnen som bas har starka oxiderande egenskaper och har en stark avlivningseffekt på bakterier och algorganismer i vattnet, vilket förhindrar tillväxten av svampar och vidhäftning av biologiskt slem.