Titan anod titan elektrod för elektrolytiskt desinfektionsvatten

Titan anodtitanelektrod för elektrolytiskt desinfektionsvatten. När det gäller typerna av vattendesinfektion finns det för närvarande klor, natriumhypoklorit, blekpulver, klordioxid, trikloroisocyanursyra, väteperoxid, ozon och andra medel och metoder, förutom jod, högt prissatt oxiderat vatten, ultraviolett desinfektion och andra metoder. .

Även om klorgas är den mest ekonomiska bland alla desinfektionsmedel finns det dolda säkerhetsrisker vid transport, lagring och användning av klorgas, och det finns problem med att det är svårt att noggrant kontrollera dosering och mätning;

Jämfört med andra desinfektionsmedel är natriumhypokloritlösning mycket fördelaktig. Det är tydligt och transparent, lösligt i vatten och löser helt de tekniska svårigheterna för gasdesinfektionsmedel som klor, klordioxid, ozon etc. som är svåra att lösa upp i vatten och inte kan doseras exakt. Baoji Ruicheng Titan Titanium Industry Co, Ltd producerar desinfektion Hydrotitanium elektrod, natriumhypoklorit kan tillverkas av titan elektrod.

Reaktionsprincipen är elektrolys av natriumklorid upplöst i vatten. Under elektrolysprocessen bildas natriumhypoklorit. Den lämpligaste saltkoncentrationen är 3-5 g/L. Om du behöver öka saltanvändningshastigheten kan du använda ett membran, som vanligtvis används i stor utrustning och pooler.