Titanarmbågar avlägsnas genom värmebehandling

När väteinnehållet i titaniumbågarna är för mycket, kommer slaghållfastheten och den hackade draghållfastheten att minska kraftigt på grund av sprödhet. Därför föreskrivs generellt att väteinnehållet i titanröret inte ska överstiga 0,015 procent. För att minska mängden väteabsorption bör delarna avlägsnas innan värmebehandlingens fingeravtryck, rullningsanläggningens avtryck, fett och andra rester, värmebehandlingsugn ingen vattenånga. Om väteinnehållet i titanröret överstiger det tillåtna värdet måste det avlägsnas genom vakuumglödgning.

factory of titanium elbows

När temperaturen inte överstiger 540 ° C, kommer inte oxidfilmen av titanrörbeslag förtjockas signifikant. Emellertid, vid en högre värmebehandlingstemperatur, kommer oxidationshastigheten snabbt att accelereras, och ett skikt av föroreningslager kommer att spridas inuti oxidmaterialet. Syreföroreningsskiktet har ett högt sprödhetsförhållande som leder till sprickor och skador på ytan på delarna. Det finns mekaniska bearbetningsmetoder, eller betning, kemisk fräsning och andra kemiska metoder, i värmebehandlingen bör uppvärmningstiden vara så kort som möjligt under förutsättningen att säkerställa värmebehandling, kan också utföras i vakuumugnen eller inert gas ugn. Föroreningar orsakade av uppvärmning av titanrör i luftugn bör undvikas eller minskas.