Titan eld

Titaneld har inträffat i både inhemska och utländska flygmotorer. Enligt relevant litteraturuppgifter var antändningsgraden för titanlegeringsdelar i A300-motorens stora passagerarstråle så hög som 0,07 gånger per tusen timmar 1977. 1987 fångade motoren till F / a-18 från us air Force eld med titanlegeringskompressor, vilket orsakar fyra kraschar.

titanium plane

För att lösa problemet med titaneld har USA, Ryssland och andra luftfartsmakter gjort en hel del forskning om fenomenet titaneld och lagt fram många nya idéer och ny teknik för att förhindra titaneld. Däremot började Kinas medvetenhet om fenomenet titaneld relativt sent, men vissa forskningsframsteg har gjorts. Emellertid har inget väsentligt genombrott gjorts i studiet av titaneld, och det finns inget sätt att helt undvika det utan att påverka flygplans prestanda.


Kort sagt, titaneld är ett tvärvetenskapligt forskningsfält och ett brådskande världsproblem som ska lösas. Det kräver gemensamma ansträngningar av proffs inom områdena material, tillverkning, friktion, förbränning och design för att ytterligare förbättra flygplanens prestanda.