Användning och installation av titanfläns

Allmänhettitanflänsarkan användas för lufttrycksledningar, och svetsade titanflänsar ska användas för rörledningar med tryck över 4 kg. Ventil, rörmontering, och så vidare, när den är ansluten till röret, bör den lokala anslutningen av denna utrustning göras till motsvarande flänsform, så kallad flänsanslutning.

titanium flange supplier

En packning mellan de två titanflänsarna ska fästas med fästelement som bultar.


Flänstjockleken av olika tryck är inte densamma, så bultarna är inte desamma.


Generellt sett används fästelement som bultar runt två plan för att ansluta och stänga de anslutande delarna, som i grunden kallas titanflänsar, såsom anslutning av utrustning rörledningar. Denna typ av delar kan kallas flänsdelar.