Svetsproblem av titanlegeringar titanutrustning

Svetsegenskaperna hos titanutrustning och titanlegeringar har många anmärkningsvärda egenskaper som bestäms av de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos titan och titanlegeringar.

titanium alloys

1. Påverkan av gas- och föroreningsföroreningar på svetsprestanda


Vid rumstemperatur är titan och titanlegering relativt stabil. Resultaten visar emellertid att vätskedroppen och den smälta poolmetallen har en stark absorption av väte, syre och kväve i svetsprocessen, och i fast tillstånd har dessa gaser verkat på den. Med ökningen av temperaturen ökar också tydligheten hos titan och titanlegering att absorbera väte, syre och kväve. Absorptionen av väte börjar på cirka 250 ℃, absorptionen av syre börjar vid 400 ℃ och absorptionen av kväve börjar vid 600 ℃. Efter att dessa gaser har absorberats kommer de direkt att orsaka försprödning av svetsade leder, vilket är en mycket viktig faktor som påverkar svetskvaliteten.


Svetsproblem av titanlegeringar - titanutrustning


2. Problem med svetsfogens spricka


Under svetsningen av titan och titanlegering är risken för het spricka i den svetsade fogen mycket liten. Detta beror på att föroreningarna S, P, C och andra föroreningar i titan och titanlegering är mycket små, det eutektiska med låg smältpunkt som bildas av S och P är inte lätt att uppträda på korngränsen och det effektiva kristallisationstemperaturområdet


Krypningen av smal, titan- och titanlegering är liten, svetsmetall ger inte värmeborrning. När titan- och titanlegeringar är svetsade kan kalla sprickor uppträda i det värmepåverkade området, vilket kännetecknas av att sprickorna uppstår flera timmar eller till och med längre efter svetsning, så det kallas också fördröjd spricka. Det har visat sig att sprickan är relaterad till diffusion av väte under svetsning. Under svetsprocessen diffunderade väte från den höga temperaturen och den djupa poolen till den värmepåverkade zonen vid lägre temperatur. Ökningen av väteinnehållet ökade mängden TiH2 som fälldes ut från zonen och ökade sprödheten i den värmepåverkade zonen. På grund av den stora vävnadsspänningen som orsakats av volymutvidgningen under hydridutfällningen och väteatomen diffunderades och ackumulerades till den högspända delen av zonen, bildades sprickor. Det huvudsakliga sättet att förhindra sådan försenad sprickbildning är att minska källan till väte i svetsade leder.


3. Porositet i svetsfogar


Svetsning av titan och titanlegering, porositet stöter ofta på problem. Det grundläggande skälet till bildandet av porer är resultatet av vätgaspåverkan. Svetsad metallporositet påverkar främst ledtrötthetsstyrkan. De viktigaste tekniska åtgärderna för att förhindra generering av porer är följande:


(1) skyddsgasen ska vara ren, renheten bör inte vara lägre än 99,99%


(2) avlägsna noggrant organiskt material som oljefläckar på ytan av svetsdelar och svetstrådar.


(3) tillämpa bra gasskydd på den smälta poolen, kontrollera flödeshastigheten och flödeshastigheten för argongas, förhindra förekomsten av turbulens och påverka skyddseffekten.


(4) väljer svetsprocessparametrarna korrekt och ökar uppehållstiden för den smälta poolen för att underlätta bubblan.