Svetsprocess och metod för titanlegeringsplatta

Titan och titanlegering har god svetsbarhet som vanliga metaller, men titanplatta , titan och titanlegering har svetsbarhet endast under förutsättning att förhindra våldsam reaktion med gas. För att få svetsade fogar av hög kvalitet måste följande punkter noteras:

titanium plate supplier

(1) strikt kontrollera de skadliga föroreningarna i basmaterialet och svetsmaterialen, särskilt innehållet av väte, syre, kväve och andra mellanliggande element, och rengör arbetsstycket, svetsmaterial och utrustning strikt innan svetsning;


(2) skydda svetsfogar och värmepåverkade områden med hög renhet inert gas, syrefri flöde eller vakuumförhållanden, så att de är fria från gasföroreningar under svetsning och kylning;


(3) korrekt val av svetstråd;


(4) Använd svetsspecifikationer med låg linjenergi så långt som möjligt för att minska tendensen till överhettning av metall.