Rekommendationer för svetsning av titanplattor och titanlegeringsplåt

Titanplåtdensitet är: 4,51, färg och rostfritt stålplatta är i princip densamma, men vikten motsvarar bara hälften av rostfritt stål. För närvarande är de konventionella måtten på titanplåt tillverkade i Kina 0,8-30 mm tjocka, 2 m långa och 1 m breda.

titanium sheet for sale

Ytbehov för svetsning av titanplåt

1. Ingen oxidskala;

2. Inga sprickor;

3. Tjockleken mellan svetspar får inte överstiga 3 mm.


Miljökrav för titansvetsning

1. Svetskammarens temperatur bör vara mellan 5-30 ℃;

2. Svetsrummet måste vara rent, dammfritt och hålla torrt.

3. Titanplåt ska användas så långt det är möjligt för skyddskåpan.


En tråd för svetsning av titanplåt

1. Svetstråd kräver betningsyta;

2. Svetstråden ska vara fri från sprickor och oxidation. Det är bättre att använda materialet av samma ämne som basmaterialet.


Argonskyddskrav för svetsning av titanplåt

1. Det bör finnas tre skyddslager i svetsprocessen, det vill säga det övre lagret, det undre lagret och svetspistolen är utrustade med argongas.

2. Övre och nedre skyddsarbetare bör följa svetspistolens bildområde för att säkerställa skydd av argon vid hög svetstemperatur och förhindra oxidation.

3. Argonens renhet är i allmänhet 99%.