Vilka är fördelarna med titanskruvar?

Vilka är fördelarna med titanskruvar ? Vid processen med alkalitvättning av titanlegeringsstång tas lutningen kontinuerligt bort eller avdunstas av arbetsstycket, så det är nödvändigt att lägga till lut, snabb inställning, så att lutkompositionen förblir relativt stabil. Under alkalisk tvättning av titanskruvar faller olöslig oxidslagg i botten av tanken, vilket påverkar tankens goda värmeledningsförmåga. På grund av gapet som orsakas av nederbörd kan elektrokemisk korrosion dessutom lätt uppstå i ståltanken, vilket avsevärt förkortar dess livslängd. Titanskruv, sedimentet ska rengöras i tid. Användning av en rörlig trågbotten för att samla upp vakuum tas ofta. När avlägsnande av sediment krävs, lyftes helt enkelt botten på det aktiva tråget.

titanium screws of China

Utbytestyrka är avkastningsgränsen för metallmaterial när fenomenet av utbyte inträffar, det vill säga den spänning som motstår mikroplastisk deformation. Vilka är fördelarna med titanskruven? För metallmaterial utan uppenbart avkastningsfenomen specificeras spänningsvärdet som producerar 0,2 resterande deformation som dess avkastningsgräns, vilket kallas villkorad avkastningsgräns eller sträckgräns.


Mer än den yttre kraftens avkastningsstyrka kommer att göra att delarna misslyckas och inte kan återhämta sig. Fördelen med titanskruv har vad som, till exempel utbytesgräns för lågt kolstål för 207MPa, när större än denna gräns under verkan av yttre krafter, delar kommer att producera deformation, mindre än detta, delar kommer att återgå till det ursprungliga utseendet.


(1) för material med uppenbart avkastningsfenomen är avkastningsstyrkan spänningen vid avkastningspunkten (avkastningsvärde);


(2) för material utan uppenbart avkastningsfenomen, spänningen när gränsavvikelsen för det linjära förhållandet med spänningsstam når det specificerade värdet (vanligtvis den ursprungliga skalan på 0,2). Fördelaregenskaperna hos titanskruv, vanligtvis används som ett fast material mekaniska egenskaper för utvärderingsindex, är den faktiska användningen av materialgränsen. Eftersom spänningen överskrider materialets utbytegräns, vilket resulterar i halsring och belastningsökning, skadas materialet och kan inte användas normalt.