Vilka är kraven för transport av titanplåt?

Den initiala deformerbarhetens repeterbarhettitanplåtär fattig. De mekaniska egenskaperna hos titanplattan med samma sammansättning som produceras hemma och utomlands är helt olika. Inhemsk olika fabriksproduktion av titanplatta, kommer dess prestanda att vara annorlunda, även om en fabrik' s produkter, olika ugn nummer dess mekaniska egenskaper är inte desamma.

titanium sheet for sale

Därför måste vi först säkerställa kvaliteten på råvaror för att säkerställa kvaliteten på delar. De titan- och titanlegeringsplattor som vi får måste tillhandahålla tillverkarens' s fabriksintyg och fabriks' s återinspektionscertifikat. Certifikatet bör förvaras för framtida referens. Vid behov kan verkstaden registrera basinformationen för varje tillverkningsdel för framtida referens. Alla titanplattor måste levereras i glödgat tillstånd.


För att säkerställa kvaliteten på delarna bör oxidskiktet på plattans yta tas bort. Det får inte finnas några sprickor, spalling, vikning, inneslutningar och andra defekter eller betningstecken på ytan av titanplattan. Arket ska vara rakt och packat för leverans. Under följande tömning, formning, montering, transport och lagring bör försiktighet vidtas för att förhindra repor på ytan.