Vad är en titanfläns?

Titanflänsär en typ av del tillverkad av icke-järnmetall titan eller titanlegering, vilket gör att rören ansluter till varandra. Den är ansluten till röränden.

titanium flange factory

Titanfläns med hål, bultar för att göra de två flänsen täta. Titanium flänsrörmontering, flänsade rörbeslag) avser röret med fläns (fläns eller fläns).


Det kan vara gjutet, gängat eller svetsat. Flänsförband består av ett par flänsar, ett distansorgan och ett antal bultar och muttrar. Packningen placeras mellan tätningsytan på två flänsar. Efter åtdragning av muttern når det specifika trycket på packningens yta ett visst värde och ger deformation. Packningen fyller den ojämna delen av tätningsytan för att säkerställa den täta anslutningen.


Slitsad mutter: en bult med ett hål i änden av en matchad skruv, insatt med en stift för fast låsning, används främst på utrustning med vibrationsbelastning.


Titanhexagonflänsmutter: har det större stödområdet till spänningsarean, tål därför högre förbelastning. Därför används det vanligtvis i bilmotorer, tunga maskiner och andra produktområden.