vad är titanfläns?

Titanflänsär gjord av icke-järnhaltig metall titan eller titanlegering för att göra en rör- och rörkopplade delar, anslutna till rörets ände.

titanium flange for sale

Titanfläns med hål, bultar för att göra de två flänsen täta. Packning mellan flänsar. Flänsad rörmontering avser rörbeslaget med fläns (fläns eller fog).


Det kan göras genom gjutning (fig. Flänsförband består av ett par flänsar, en packning och ett antal bultar och muttrar. Packningen placeras mellan tätningsytorna på två flänsar. Efter att muttern har dragits åt, det specifika trycket på packningens yta når ett visst värde, och deformationen inträffar. Packningens yta är fylld med ojämna delar på tätningsytan för att säkerställa en tät anslutning.