Fördelar med att använda nickellegeringsrör i industriprojekt

Rör är för närvarande en av de mest populäranickellegeringprodukter och används i stor utsträckning inom många olika industriområden. Högtemperaturlegeringsrör används ofta inom flyg-, kemi-, olje- och gasindustrin och andra områden. På grund av den kombinerade effekten av olika faktorer är dessa miljöer både hårda och extrema. Närvaron av frätande media, hög temperatur och högt tryck ger designingenjörer mycket utrymme för tänkande. Att välja material för dessa industriprojekt innebär att förstå egenskaperna hos olika legeringar och metaller.

Vissa kan användas för att bygga rörledningar, inklusive titan, stål och aluminium. Att välja en nickelbaserad legering har dock vissa fördelar, som vi beskriver här:

01 Korrosionsbeständighet

En av de största fördelarna med nickellegeringsrör är att de är otroligt resistenta mot flera olika typer av korrosion. Detta inkluderar oxiderande medier som är allestädes närvarande i många industriella miljöer. Nickel oxiderar långsamt vid rumstemperatur, så det anses vara ett naturligt korrosionsbeständigt material. Högpresterande nickellegeringar är också resistenta mot att minska media, frätande kemikalier och havsvatten. Korrosionsbeständigheten varierar med olika rörledningskvaliteter. Till exempel har den populära Inconel 625 utmärkt korrosionsbeständighet, så den används ofta vid kemisk bearbetning.

02 värmebeständighet

Industrimiljöer är ofta mycket heta. Material måste kunna motstå dessa extrema förhållanden utan att skevhet, korrosion eller förlora styrka. Särskilt inom branscher som raketer, bilar och flyg är rätt material avgörande för slutproduktens säkerhet. Nickellegeringar, särskilt de med hög kromhalt, är särskilt resistenta mot höga temperaturer. Nickel-kopparlegeringar, som MONEL 400, har också otrolig värmebeständighet. Detta material används ofta i värmeväxlarrör och processkärl.

03Mekaniska egenskaper

Nickellegeringar har vissa mekaniska egenskaper som gör dem användbara för industriell verksamhet. Till exempel uppvisar de en låg termisk expansionshastighet. När materialet utsätts för höga temperaturer expanderar det, vilket påverkar materialets yta, volym eller form. . Denna förändring av materialstrukturen är inte önskvärd i industriella tillämpningar, eftersom industriella tillämpningar måste bibehålla den ursprungliga storleken och formen. Nickellegeringar kan tillsättas med vissa element för att upprätthålla låga expansionsnivåer, såsom kobolt.

Vissa nickellegeringar, såsom nickel-titanlegeringar, har också god formminneskapacitet, som är sällsynta bland metalllegeringar. Detta avser ett materials förmåga att återgå till sin ursprungliga form efter uppvärmning. Nickellegeringar har också magnetisk permeabilitet, vilket är viktigt för material som används i generatorer, motorer, turbiner och kraftverk.