Tillämpning av titanlegering inom flyg och rymd

I början av 1900-talet uppfann människor flygplanet och sedan dess började en ny era av mänskligt flyg. Tidiga flygplanstillverkningsmaterial var främst trä, men det var ömtåligt, brytbart och lättfördärvligt. Med tillämpningen av flygplan under första och andra världskriget blev människors krav på flygplansprestanda högre och högre, så plasticiteten var god. , Flygplan av aluminiumlegering med hög hållfasthet, enkel bearbetning och lättare vikt uppstod, men aluminiumlegeringsflygplan har bristerna att de inte är motståndskraftiga mot höga temperaturer och slitage. För att lösa ovanstående problem har forskare letat efter en metall som kan ersätta aluminiumlegering för att göra flygplansskelett, så titan gick in i flygplanstillverkarens synfält.

Det framgår av egenskaperna hos titan att titan har låg densitet, hög värme- och uthållighetsstyrka, låg känslighet för sprickutbredning under vibrationsbelastning och slagbelastning och god korrosionsbeständighet. Titan och dess legeringar är styrkan ekvivalent med stålets styrka, men vikten är 57% av stål. Därför är det en trend att använda titanlegeringar för att ersätta aluminiumlegeringar för att tillverka flygplan. I modern flygplanstillverkning använder folk i allmänhet flygmotorer och skalstrukturer. Höghållfast titan och titanlegeringar ersätter aluminiumlegeringar.

Titanium alloy Block applied in aerospace industry and civil industry

För närvarande har andelen flygplan tillverkade huvudsakligen av titanlegering inom flygfältet en överväldigande fördel, särskilt de amerikanska militärflygplanen är mestadels titanlegeringsprodukter. Såsom dess hypersoniska spaningsflygplan SR-71. Massan av titanlegering i detta flygplan stod för 92% av flygplanets totala massa och B-titanlegering användes för första gången. För ett annat exempel stod den fjärde generationens kämpe F-22 i USA, rymdplan och titan för 50% till 60%. Dessutom är andelen titan i F-14, F-15, F-18 Hornet, F-117 Nighthawk, B-1 bombplan och B-2 bombplan 24%, 27%, 13%, 25%, 22 % och 26%. I viktkompositionen för supersoniska flygplan svarar mängden titan för mer än 95%. Fakta har visat att det är svårt att utveckla supersoniska flygplan utan användning av titanlegeringar, eftersom flygplan tillverkade av titanlegeringar kan minska massan med cirka 5 ton jämfört med aluminiumlegeringar. Under samma passagerarkapacitet ökade titanlegeringsflygplanet hastigheten kraftigt. Dessutom, i utvecklingen av raketer och andra flygmotorer, blir andelen titan som används högre och högre, och står i allmänhet för 18% till 25% av den totala vikten. Enligt forskning används hälften av världens titanproduktion i flygmotorer. På cirkeln.