Titanium plus: den globala marknaden för flyg- och försvarsmaterial når $ 28. 37 miljarder 2027

Enligt utländska webbplatser publicerade marknadsundersökningsrapporten för flyg- och försvarsmaterial. Rapporten förutspår att den globala marknaden för flyg- och försvarsmaterial når $ 28. 37 miljarder med 2027, med en sammansatt årlig tillväxttakt på 4 procent.

titanium alloy growth

Flyg- och försvarsindustrin har varit en långsiktig drivkraft för utveckling och tillämpning av avancerade material. Ledande tillverkare använder alltmer avancerade material som kolfiberkompositer och titanlegeringar. Dessa material spelar en viktig roll för att minska flygplanets totala vikt och förbättra bränsleeffektiviteten. Från 2020 till 2027 är sammansatt tillväxthastighet för kompositmaterial ungefär 3. 8% (sammansatta driftsintäkter för oss $ 10. {{6 }} miljarder 2019).


Rapporten visar att antalet kommersiella och lastflygflottor kommer att fördubblas under prognosperioden, och ökningen av trafik kommer också att öka flygproduktionen, vilket leder till ökad efterfrågan på flyg- och försvarsmaterial