CXMETS Titan lärande möte

Idag är 4. december av 2017, den sista månaden av 2017.

Alla de avgår mötet på måndag morgon. Och sedan finns det ett lärande möte för försäljningsavdelningen i morse.

CXMET titanium.jpg

Tony, som är chef för internationella försäljningsavdelning. Han gav oss ett utkast. Allt material, produkter och andra mer detaljer som vi har till lärande. Vi hade liknande installera vilken typ av utrustning, vilka typer av nya produkter kunde bearbetas, etc.

Alla säljaren måste lära sig mer specifika för våra Titan-produkter.

titanium meeting.jpg

I framtiden kommer våra produkter med högre kvalitet och kort sagt producera period.

Hopp kan vara din bästa leverantör.