Utveckling Utsikter titan marina skrubber

Först av allttitan- och titanlegeringär det bästa valet för marina skrubber på grund av deras höga hållfasthet, små specifika gravitation och stark motståndskraft mot havsvattenkorrosion. Experter säger att vissa havsskrubbrar fortfarande är gjorda av stål och nickellegering, men på grund av den korta livslängden på stål och nickel, kontinuerlig användning kan orsaka avfall och metall föroreningar problem. För närvarande upptar den traditionella havsskrubber (tillverkad av stål och nickellegering) fortfarande en viss andel. För för människor som inte vet mycket om titan, de tycker det är dyrt, det är inte värt det. Om enhetspriset på en titan havsbotten skrubber jämförs med en konventionell, ITA-teamet säger, titan havsbotten skurborstar är 35% dyrare.

titanium marine scrubber

I praktiken är dock titanbaserade havsskrubbrar mycket billigare på lång sikt än konventionella havsskrubbrar på grund av deras långa livslängd. Med en 25-årig cykel kan konventionella havsbottnare bytas ut 3-4 gånger på grund av korrosionsproblem, men titansjöbäddsskrubbrar kan fortfarande användas. Experter tror att med den kontinuerliga utvecklingen av titanindustrin och den ökande allmänhetens medvetenhet om titan, titan havet skrubbrar kommer att användas i större utsträckning


Huruvida den globala titanindustrin kan möta en så stor efterfrågan är en utmaning, men iTA är övertygad om att den globala leveranskedjan för titanindustrin är väl etablerad, särskilt med utvecklingen av titanprodukter för marina applikationer.