Experimentell studie om adaptiv bältesslipning av titanlegeringsfläktblad

Bladet av aero-engine är mestadels tillverkat av titanlegering, som har god hållfasthet och mekaniska egenskaper men dåliga bearbetningsegenskaper. Men precisionen och ytkvaliteten på bladprofil efter diesmidning och precisionsfräsning behöver bearbetas för att uppfylla kraven från aeromotorn.

titanium alloy for sale

Bladet för växling av dör upptäcktes med mätinstrumentets bästa monteringsmetod, och bladets profils bearbetningsersättning fastställdes. Då togs materialet från bladsmidning av die smidet kvantitativt bort av den själv adaptiva slipningsmetoden. Resultaten visar att slipning exakt kan avlägsna bearbetningsmånen av bladytan för die smidning, säkerställa bågövergången för bladinlopp och utloppskant, och Ra-värdet för bladets ytrighet är mindre än 0,4 m.