Gasföroreningar under titanplåtsvetsning

1.titan arkinnan svetsning. Rengör svetsytan strikt för att förhindra invasion av väte, syre och kväve.

titanium sheet supplier

2. Exakt argon gasflödesmätare väljs för att styra gasflödet. Gasflödet väljs för att uppnå en god skyddseffekt. Flödet av argon har en betydande inverkan på skyddet. Ett överdrivet flöde är inte lätt att bilda ett stabilt luftflödesskikt, men tvärtom bildas ett turbulent flöde i skyddszonen, vilket gör den skadliga gasen nedsänkt i den smälta poolen och gör svetsytan benägen att mikrosprickor. Skyddet är inte på plats på grund av för litet luftflöde, och skyddseffekten kan inte uppnås. När argongasflödet i dragkåpan är otillräckligt visar svetssömmarna olika oxidationsfärger.


3. Stärka svetsskyddet för titanplåt före svetsning. Under svetsningen får svetstrådens ände inte avlägsnas från argongasskyddszonen. När ljusbågen är bruten och svetssömmen är stängd ska argongasskyddet fortsätta tills svetssömmen och metallen i den värmepåverkade zonen kyls under 100°C.