Lasersvetsning av metallsvetsmetod för titanlegering

Vid svetsning av titanlegeringsröret bestäms svetsdjupet av titanrörets tjocklek. Således är produktionsmålet att förbättra formbarheten genom att minska svetsbredderna samtidigt som högre hastigheter uppnås. När man väljer den mest lämpliga lasern måste man beakta inte bara strålkvaliteten utan också rörkvarnens noggrannhet. Dessutom, innan felet i storleken på bruket kan spela en roll, måste begränsningen av att minska platsen först övervägas.

titanium tube

Det finns många problem med dimensionerna specifika för svetsning av titanrör, men den viktigaste faktorn som påverkar svetsningen är fogen på svetsboxen. När titanplattan har formaliserats för svetsning innefattar svetsegenskaperna: titanplatteavstånd, allvarlig / svag svetsindelning och förändringar i svetsens mittlinje. Gapet bestämmer hur mycket material som används för att bilda svetsbassängen. För mycket tryck kan leda till överskottsmaterial vid topp- eller innerdiametern hos svetsade rör av titanlegering. Å andra sidan kan allvarlig eller lätt svetsningsförskjutning leda till dåligt svetsutseende.


I båda fallen skärs och rengörs titanplattan, rullas upp och skickas till svetsstället. Dessutom används ett kylmedel för att kyla induktionsspolen som används i uppvärmningsprocessen. Slutligen kommer något kylmedel att användas i strängsprutningsprocessen. Här appliceras en stor kraft på den extruderande remskivan för att undvika porositet i svetsområdet; Användningen av högre strängsprutningstryck kommer emellertid att resultera i ökad burr (eller pärla). Därför används speciellt utformade fräsar för att avlägsna brunnar inom och utanför röret.


En av de främsta fördelarna med högfrekvenssvetsprocessen är dess förmåga att bearbeta titanrör med hög hastighet. Men som är typiskt i de flesta fastfas-smedningar kan högfrekvenssvetsade leder inte lätt testas på ett tillförlitligt sätt med användning av konventionella icke-förstörande tekniker. Svetssprickor kan förekomma i tunna områden med lågstyrkafogar som inte kan upptäckas med konventionella metoder och kan sakna tillförlitlighet i vissa krävande fordonsapplikationer.


Traditionellt har tillverkare av titanrör valt att slutföra volframbågssvetsningsprocessen (GTAW). GTAW producerar en bågsvetsning mellan två icke-expanderbara volframelektroder. Under tiden importeras inert skärmande gas från pistolen för att skydda elektroderna, producera joniserade plasmaströmmar och skydda den smälta poolen. Detta är en etablerad och uppfattad process som gör det möjligt att upprepa svetsprocesser av hög kvalitet. Således beror framgången för svetsprocessen i rörledningar i titanlegering av integrationen av all enskild teknik, så den måste behandlas som ett komplett system.


Vid alla applikationer för svetsning av titanrör smälts kanten på titanplattan, och när kanten på titanröret pressas samman med en klämfäste stelnar kanten. En karakteristisk egenskap hos lasersvetsning är emellertid dess höga stråltäthet. Laserstrålen smälter inte bara materialets yta, utan skapar också ett nyckelhål, vilket gör att svetsen verkar smal. Vid svetsning av titanlegeringsrör formas plana titanplattor och formen görs sedan till ett runt rör. När fogarna i titanlegeringsrören är formade måste svetsas samman. Denna svets påverkar i hög grad formbarheten hos delar. Därför är det mycket viktigt att välja rätt svetsteknik för att få svetsformen som kan uppfylla de strikta testkraven i tillverkningsindustrin. Det råder ingen tvekan om att volframbågsvetsning (GTAW), högfrekvenssvetsning (HF) och lasersvetsning har använts vid tillverkningen av titanlegeringsrör.