Underhållsmetod för titananod?


När det gäller underhåll avtitananoder, nämndes det tidigare att titananoder i grunden är underhållsfria, det vill säga om de används kontinuerligt behöver de i princip inte rengöras regelbundet. I stället behöver långvarig stillestånd uppmärksammas. När utrustningen har stängts av under lång tid måste ytan på titananoden rengöras. Vanligtvis behöver rent vatten bara användas för att rengöra den återstående galvaniseringslösningen på ytan.Titanium anodeNyckeln till rengöring är att rengöra svavelsyra och kopparsulfat på ytan av titananoden. Detta beror på att svavelsyran i galvaniseringslösningen kommer att fästa vid ytan av titananodbeläggningen, och när den förångas kommer koncentrationen av svavelsyra att öka avsevärt, vilket resulterar i en ökning av svavelsyrakorrosion. Samtidigt kristalliserar även kopparsulfat kvar på ytan av titananoden. Kopparsulfatet i elektropläteringslösningen kommer att tränga in i mikroporerna på ytbeläggningen av titananoden och kristallisera ut och därigenom orsaka en viss skada på beläggningsstrukturen.En annan fråga som måste påminnas är att undvika att använda starka alkaliska lösningar för att rengöra titananoden innan utrustningen tas i bruk eller under större underhåll. Den starka alkaliska lösningen har inte bara en viss frätande effekt på beläggningen, utan också på titansubstratet, vilket lätt får beläggningen att dra av sig, vilket leder till att titananodens livstid försvinner.