Nickel: strukturell brist vänder sig till överskottet av alla element

GG-kvoten; latit nickelmalm-NPI-högnickelmatt-nickelsulfat" processen har implementerats och NPI har öppnat dörren till den nya energivärlden. Nickel har förändrats från en strukturell brist till ett överskott av alla element, vilket kraftigt har undertryckt priset på nickel. De kortsiktiga priserna är generellt svaga och fluktuationerna förväntas öka. Å ena sidan är det fortfarande stor osäkerhet eftersom projektet ännu inte har landat. Å andra sidan beror vidare bearbetningen av NPI till högmatt nickel på prisskillnaden mellan NPI och nickelsulfat, vilket förväntas öka. Kortsiktiga fluktuationer.

Ur ett mellan- och långsiktigt perspektiv beror nickelpriserna fortfarande på tillväxttakten för ny energibehov och tillväxttakten för nickelprojektutbudet. Och priselasticiteten förväntas konvergera. Med introduktionen av den pyrotekniska processen som en regulator har tillverkarna möjlighet att justera utbudet av ferronickel och högmatt baserat på vinst och pris, vilket minskar nickelprisernas totala elasticitet.

Ur perspektivet för stödet nedan använder vi det dynamiska priset på ferronickel som bottenstöd. När priset på nickelplåt sjunker under priset på ferronickel kommer stålverk att öka mängden nickelplåt och minska mängden nickel och järn enligt ekonomin. Forma det nedre stödet för nickelplattan.