Prestandeanalys av titananod och titanmetall

1. Bra låg temperaturbeständighet

Titanlegeringar med låg temperatur representerade av titanlegeringar TA7 (ti-5al-2.5sn), TC4 (ti-6al-4v) och ti-2.5al-1.5mo, deras styrka ökar med temperatursänkningen, men deras plasticitet förändras lite. Med god duktilitet och seghet vid -196-253 ℃, undviker kall sprödhet av metall, är det ett idealiskt material för kryogena behållare, lagringstankar och annan utrustning.

titanium anode

2. Stark antidämpande prestanda

Jämfört med stål och koppar har titan den längsta dämpningstiden efter mekanisk vibration och elektrisk vibration. Den här egenskapen av titan kan användas som stämgaffel, vibrationskomponent för medicinsk ultraljudkross och vibrationsfilm från avancerad ljudhögtalare.


3. Icke-magnetisk och giftfri

Titan är en icke-magnetisk metall, i ett stort magnetfält kommer inte att magnetiseras, giftfria vävnader och människokroppsvävnader och blod har en god blandning, så används av det medicinska området.


4. Låg elastisk modul

Den elastiska modulen av titan är 106,4 GMPa vid rumstemperatur, 57% av den för stål.


5. Inspirerande prestanda

Titan är en kemiskt reaktiv metall som reagerar med många element och föreningar vid höga temperaturer. Titaninspiration hänvisar huvudsakligen till den höga temperaturen med kol, väte, kväve, syrereaktion.


6. Låg densitet, hög intensitet

Densiteten för titan är 4,51 g / cm3, högre än aluminium och lägre än stål, koppar och nickel, men den specifika styrkan hos titan är i toppen av metallen.


7. Korrosionsbeständighet

Titan är en mycket aktiv metall, dess jämviktspotential är mycket låg i den medellånga termodynamiska korrosionstendensen. Detta beror på att titan och syre har en stor affinitet, i luften eller i mediet som innehåller syre, titanytan ger en tät, stark vidhäftning, inert oxidationsfilm, för att skydda titanmatrisen från korrosion. Även mekaniskt slitage kan snabbt läka eller regenera. Detta indikerar att titan är en metall med en stark passiveringstendens. Oxidfilmen av titan med en medeltemperatur under 315 main bibehåller alltid denna egenskap.


För att förbättra korrosionsbeständigheten hos titan har ytbehandlingsteknologier såsom oxidation, elektroplätering, plasmasprutning, jonnitrering, jonimplantation och laserbehandling utvecklats för att förbättra den skyddande effekten av oxidfilmen av titan och erhålla den önskade korrosionsbeständigheten effekt. En serie titan-molybden, titan-palladium, titan-molybden-nickel och andra korrosionsbeständiga titanlegeringar utvecklades för att tillgodose behoven hos metallmaterial vid framställning av svavelsyra, saltsyra, metylaminlösning, hög temperatur och fuktighet klor gas och klorid vid hög temperatur. Titan-32 molybdenlegering används vid gjutning av titan, och titan-0,3 molybden-0,8 nickellegering används i miljön där spaltkorrosion eller gropkorrosion ofta inträffar eller titanutrustning delvis används med titan-0,2 palladiumlegering.


8. Bra värmebeständighet

Den nya titanlegeringen kan användas under lång tid vid 600 ℃ eller högre temperatur.


9. Draghållfastheten är nära avkastningsstyrkan

Denna egenskap indikerar att böjhållfasthetsförhållandet (draghållfasthet / sträckgräns) är högt och att deformationsgraden av titanmaterial är dålig. Eftersom förhållandet mellan avkastningsgräns och elastisk modul för titan är stort är titanens backback-kapacitet stor.


10. Bra värmeöverföringsprestanda

Även om den termiska ledningsförmågan hos titan är lägre än kolstål och koppar, på grund av den utmärkta korrosionsbeständigheten hos titan, kan väggens tjocklek minskas kraftigt, och värmeöverföringsmetoden mellan ytan och ångan är droppkondensation, minskar värmegruppen, ytan utan skalning kan också minska värmemotståndet, vilket gör att titan värmeöverföring förbättras avsevärt.