Poröst titan som används i konstgjorda leder

För närvarande har forskargruppen för professor Guo He från Shanghai Jiaotong University utvecklat en ny porös titan-ortopedisk materialberedningsteknik ((IC-SDPPM), som har enkel process, höga mekaniska egenskaper, god biologisk kompatibilitet och hög kvalitetsstabilitet. indikatorer ligger före världens mest avancerade porösa titanberedningsteknik. Och professor Guos forskargrupp har förberett porösa titanacetabulära koppar som är lämpliga för mänsklig storlek under laboratorieförhållanden. Beredningstekniken finns också i den berömda medicinska tidskriften Materials Science& Engineering C publicerad och ansökte om inhemskt patentskyddDenna teknik kan producera avancerade benreparations- och bentransplantationsmedicinska produkter som porösa titanacetabulära koppar, ryggradsfusionsanordningar och knäleder. Det har ultrahögt kommersiellt värde och en bred marknad.