Försiktighetsåtgärder för användning av titanstång

Därefter introducerar vi användningen av titanstångsaker som behöver uppmärksamhet.

titanium bar

Först, när du använder titanstång, vara uppmärksam för att undvika kollisioner, men även uppmärksamma damm och olja etc.


För det andra bör användningen av dess arbetstryck inte överskrida det nominella värdet för arbetstrycket, annars kommer samma att ge en mängd olika problem.
För det tredje, under normal användning bör det finnas minst 3-5 minuters starttid för lågtryck, och den relativa tryckskillnaden bör kontrolleras under 0,5 mpa, och sedan bör arbetstrycket gradvis anpassas till de normala kraven (desto högre trycket bör inte överstiga 0,4 mpa).


För det första, efter att produktens arbete har gått till en viss period, kan trycket öka och flödeshastigheten kan minska på grund av blockering av filterelementet, vilket kräver regenerering av rekyl eller backspolning. Regenereringsperioden beror på det nominella trycket och flödet.