Ytmodifiering av titanstänger och kablar

Ytmodifieringen av titanstänger och trådar inkluderar huvudsakligen nitridering, anodisering och atmosfärisk oxidation.

titanium bar made in China

1. Nitriding: Använder kemisk värmebehandlingsteknik som plasma nitriding, multi-arc-ion plätering, jonimplantation och laser nitriding för att bilda en guldgul TIN-beläggning på ytan av titanproteser, vilket förbättrar titans slitstyrka och korrosionsbeständighet . Och trötthetsresistens. Tekniken är dock komplicerad och utrustningen är dyr. Det är svårt att uppnå klinisk praktisk användning för ytmodifiering av titanproteser.


2. Anodisering: Anodisk oxidationsteknik av titanstång är relativt lätt. I vissa oxidationsmedier, under påverkan av applicerad spänning, kan titananoden bilda en tjockare oxidfilm och därigenom förbättra dess korrosionsbeständighet, slitstyrka och väderbeständighet. . Anodiserande elektrolyt använder vanligtvis H2SO4 och vattenlösning av organisk syra.


3. Atmosfärisk oxidation: Titanstänger kan bilda tjockare och starkare vattenfri oxidfilmer i högtemperaturatmosfär och har relativt omfattande korrosion och mellanliggande korrosion av titan. Metoden är relativt enkel.