Tillämpningen av GR5 Titan Bar i oljeraffineringsindustrin

I de flesta av oorganiskt salt, GR5 Titan stång var inert tillstånd, och det har utmärkt korrosionsbeständighet. Liksom produktionen av elektrolytisk Mn02 är resultatet dålig. Efter användande Titan anod från korrosion, nästan blivit en semi-permanent utrustning.

Titan i petroleum raffinering, används främst för destillering torn, kondensor, luftkylare och annan utrustning. I syntetisk ammoniak och urea produktion är Titan det idealisk korrosionsbeständiga materialet. Dessutom kommer att träffas i koksningen produktion industriella atmosfärisk korrosionsproblem, denna aspekt också har en hel del exempel på användning.