Slagfästen av titanlegering och sexläggning av titaniumsmidlar

Liten andel titanlegeringsstänger (4.5), hög smältpunkt (1600 ℃), plasticiteten är bra, är bättre än hög hållfasthet, korrosionsbeständigheten är stark, kan arbeta under lång tid under hög temperatur (500 ℃) värmestark titanlegering för närvarande har använts för att vänta på en fördel, och har därför blivit allt viktigare bärande delar för flygplan och flygmotorer, förutom smidning av titanlegeringsmaterial, och gjutstycken, platta (såsom flygplansskinn), fästelement och så vidare.

Viktförhållandet titanlegering som används i moderna flygplan har nått cirka 30%. Det framgår att tillämpningen av titanlegering i flygindustrin har en bred framtid. Naturligtvis har titanlegering också följande nackdelar: till exempel deformationsbeständighet, dålig värmeledningsförmåga, stor hackkänslighet (cirka 1,5), förändringar i mikrostrukturen har en betydande inverkan på mekaniska egenskaper, vilket resulterar i komplexiteten hos smältning, smide och värmebehandling. Därför är tillämpningen av icke-förstörande testteknik för att säkerställa metallurgisk och bearbetningskvalitet för titanlegeringsprodukter ett mycket viktigt ämne. Följande introducerar huvudsakligen de defekter som är benägna att uppträda vid feldetektering av titanlegeringspedier

titanium bar

1. Segregeringsfel

Förutom segregering, speckle, ti-rik segregering och remsliknande segregering är den farligaste typen segregering av gapstyp (segregering av typ I typ), som ofta åtföljs av små hål, sprickor, syre, kväve och andra gaser, sprödhet . Det finns också aluminiumrik stabil segregering (typ II stabil segregering), som också utgör en farlig defekt på grund av förekomsten av sprickor och sprödhet.


2. Inklusioner

De flesta av dem är metallinföringar med hög smältpunkt och hög densitet. Hög smältpunkt, hög täthet av titanlegeringssammansättningselement som inte helt smälts i matrisform (såsom inneslutningar av molybden), det blandas i smältningen av råmaterial (särskilt det återvunna materialet) spånkarbidskärningsverktyg kollapsar eller felaktig elektrodsvetsningsprocess används (titanlegeringssmältning vakuumförbrukningsbar elektrodesmältningsprocess), såsom volframbågsvetsning, högdensitetsinneslutningar, såsom volframinföringar och inneslutningar av titanföreningar, etc.


Närvaron av inneslutningar kommer sannolikt att leda till förekomst och expansion av sprickor, så det är inte tillåtet att existera defekter (till exempel Sovjetunionen 1977, röntgenundersökning av titanlegering fann 0,3 ~ 0,5 mm diameter med hög densitet inkluderingar måste registreras).


3. Restkrymphål


4. Hål

Hålen kanske inte existerar individuellt, men kan också existera i flera kluster, vilket kommer att påskynda utbredningshastigheten för lågcykeltrötthetssprickan och orsaka trötthetsfel i förväg.


5. Crack

Avser främst smide spricka. Titan är stor viskositet, likviditeten är dålig, och värmeledningsförmågan är inte bra, därför är det i processen att smida deformation, hög friktion på ytan, den inre deformationens inhomogenitet och inre och yttre temperaturskillnad lättare att producera i smide inre skjuvningszon ( belastning), allvarligt när det leder till sprickor, dess orientering längs riktningen för maximal deformationsspänning.


6. Överhettning

Den termiska ledningsförmågan hos titanlegering är dålig i processen för varmbearbetning, förutom felaktig uppvärmning orsakad smidning eller överhettning av råmaterial, i smidningsprocessen är det också lätt att orsaka överhettning på grund av den termiska effekten av deformation, vilket resulterar i förändringar i mikrostrukturen, vilket resulterar i överhettning av Weihler-strukturen.