Forskning om skyddande högtemperaturbeläggning av titanlegering har gjort ytterligare framsteg

Det rapporteras att titanlegering är det föredragna materialet för kompressorblad av avancerade flygmotorer med högt tryck-till-vikt-förhållande på grund av dess utmärkta egenskaper med låg vikt, hög hållfasthet och mekaniska egenskaper vid hög temperatur. Titanlegering har emellertid dålig motståndskraft mot oxidation vid hög temperatur och termisk korrosion. Under oxidationsmiljöer med hög temperatur kommer det att orsaka brist på kompressorblad av titanlegering på grund av allvarlig oxidation av hög temperatur och termisk korrosion, vilket kommer att minska motoreffektiviteten och orsaka allvarliga olyckor.

titanium bar

Utformade en serie skyddande beläggningar vid hög temperatur på titanlegeringsytan, och beläggningen i cykeln 800 grader Celsius under 1000 timmar under högtemperaturoxidationsbeteende och 800 grader Celsius, 300 timmars varm korrosionsbeteende studeras, beläggningen konstrueras under högtemperaturoxidation och varmkorrosionsbeteende hos skademodellen, illustrerar beläggningen vid hög temperatur under den kopplade verkan av korrosionsskadningsmekanism och synergimekanismen för legeringselement.