Titanfläns är en viktig utvecklingsriktning inom titanindustrin

Med förbättringen av den nationella levnadsstandarden och produktionsnivån blir det intelligenta kravet på konsumentprodukter mer framträdande. I Kina har' s hårdvaruindustri,titanflänssom representant för pipeline-anslutningen till applikationsriktningen för flera branscher.


Från den globala rörledningsindustrins perspektiv har utvecklade länder i Europa och USA länge separerat sig från det traditionella produktionsstadiet för flänsdelar och bytt till r& d, design och produktion av titanflänsar som kan bära stora tryck, och därmed utnyttjar den avancerade tillverkningsmarknaden såsom kemisk industri, petrokemisk industri och maskiner.

titanium flange factory

Varm bearbetning, främst smidning, valsning och strängsprutning är det grundläggande produktionsmedlet för halvfabrikata och produkter av titanfläns. Med tanke på titanflänsstrukturens höga känslighet för varmbearbetningsprocess är korrekt val och behärskning av tekniska parametrar inte bara mycket viktigt för att säkerställa produktens dimensioneringsnoggrannhet, utan också en nyckelfaktor för produktens interna kvalitet.


Därför är titanflänsen som tål stora tryck och kan demonteras också en viktig utvecklingsriktning för rörmonteringsindustrin i Kina