Titanium Rod Inventory List

Detta är vårt lager av titanstång

Nej. Produkter Kvalitet Storlek (mm) Enhet Stock
1 Titanstång Betyg 2 Φ4 kg 380
2 Titanstång Betyg 2 Φ5 kg 350
3 Titanstång Betyg 2 Φ6 kg 300
4 Titanstång Betyg 2 Φ7 kg 320
5 Titanstång Betyg 2 Φ8 kg 150
6 Titanstång Betyg 2 Φ9 kg 280
7 Titanstång Betyg 2 Φ10 kg 220
8 Titanstång Betyg 2 Φ11 kg 330
9 Titanstång Betyg 2 Φ12 kg 120
10 Titanstång Betyg 2 Φ14 kg 350
11 Titanstång Betyg 2 Φ15 kg 120
12 Titanstång Betyg 2 Φ16 kg 350
13 Titanstång Betyg 2 Φ18 kg 126
14 Titanstång Betyg 2 Φ20 kg 246
15 Titanstång Betyg 2 Φ22 kg 246
16 Titanstång Betyg 2 Φ24 kg 365
17 Titanstång Betyg 2 Φ26 kg 263
18 Titanstång Betyg 2 Φ28 kg 563
19 Titanstång Betyg 2 Φ30 kg 532
20 Titanstång Betyg 2 Φ32 kg 233
21 Titanstång Betyg 2 Φ34 kg 321
22 Titanstång Betyg 2 Φ36 kg 213
23 Titanstång Betyg 2 Φ38 kg 135
24 Titanstång Betyg 2 Φ40 kg 656
25 Titanstång Betyg 2 Φ42 kg 122
26 Titanstång Betyg 2 Φ45 kg 23
27 Titanstång Betyg 2 Φ48 kg 151
28 Titanstång Betyg 2 Φ50 kg 325
29 Titanstång Betyg 2 Φ55 kg 232
30 Titanstång Betyg 2 Φ60 kg 266
31 Titanstång Betyg 2 Φ70 kg 231
32 Titanstång Betyg 2 Φ80 kg 254
33 Titanstång Betyg 2 Φ90 kg 315
34 Titanstång Betyg 2 Φ95 kg 125
35 Titanstång Betyg 2 Φ95 kg 135
36 Titanstång Betyg 2 Φ100 kg 123
37 Titanstång Betyg 2 Φ105 kg 223
38 Titanstång Betyg 2 Φ110 kg 132
39 Titanstång Betyg 2 Φ115 kg 236
40 Titanstång Betyg 2 Φ120 kg 233
41 Titanstång Betyg 2 Φ130 kg 223
42 Titanstång Betyg 2 Φ135 kg 233

titanium bar inventory